Stichting Archief- en Documentatiecentrum voor R.K. Friesland

Algemene Informatie

De Stichting Archief- en Documentatiecentrum voor R.K. Friesland is op 1 mei 1984 ontstaan uit een particulier initiatief. 

Doelstelling

De stichting stelt zich ten doel het verzamelen, inventariseren en catalogiseren van alle mogelijke documentatie en archieven welke betrekking hebben op het katholieke leven in Friesland. Een belangrijk onderdeel daarvan is de geschiedenis en de cultuur van de r.k. kerk en haar parochies. De doelstelling van de Stichting gaat mede uit naar het aanleggen en onderhouden van een bestand van uit Friesland afkomstige religieuzen en de religieuzen die in de parochies werkzaam (geweest) zijn. Tevens wordt een bibliotheek opgebouwd met betrekking tot het bovenstaande en worden contacten uitgewisseld, een en ander in de ruimste zin van het woord. U kunt ons steunen door uw gift over te maken op bankrekeningnummer 2964.70.090 t.n.v. Archief RK Friesland te Bolsward.

Wat wordt er voor de toekomst bewaard?

  • Foto’s en andere gegevens van r.k. verenigingen en instanties
  • Archieven van r.k. verenigingen, scholen en instanties (geen parochiearchieven)
  • Bidprentjes en devotieprentjes
  • Bid-, wijding-, jubilea- en professieprentjes van priesters en religieuzen, alsmede foto’s
  • Overlijdensadvertenties en rouwbrieven
  • Krantenknipsels en artikelen welke betrekking hebben op katholiek Friesland
  • Katholieke Illustraties (ingebonden)
  • Kerk- en andere r.k.-boeken; communieplaten e.d.
  • Devotionalia, zoals rozenkransen, wijwaterbakjes, beeldjes, medailles, kruisbeelden, etc.
  • Boeken, brochures, foto’s en documentatiemateriaal (schriftelijk of digitaal) die betrekking hebben op de geschiedenis van r.k. Friesland, de Friese r.k.-parochies en de geestelijkheid

Alle materialen hierboven genoemd ontvangen wij graag van U in ons Archief, Grote Dijlakker 12, 8701 KV te Bolsward!!

error: Content is protected !!
Scroll naar boven