Stichting Archief- en Documentatiecentrum voor R.K. Friesland

Stichting Archief- en Documentatiecentrum voor R.K. Friesland

Titus Brandsma Museum

"Waard om bewaard te blijven"

Algemene Informatie

Fusie van de Stichtingen ADRKF en TBM

De Stichting Titus Brandsma Museum Bolsward (TBM) en de Stichting Archief- en Documentatiecentrum voor RK Friesland (ADRKF) hebben de krachten gebundeld. Beide Bolswarder stichtingen zijn per 1 januari 2023 gefuseerd. De Stichting ADRKF is de voortzettende stichting. Zij is o.a. in het bezit van het waardevolle Familiearchief Titus Brandsma. Vanuit het bestuur van de voormalige Stichting TBM hebben drie leden zitting genomen in het huidige bestuur van het ADRKF, de overige bestuursleden van de Stichting TBM hebben hun bestuursfunctie beëindigd.

Eind 2020 heeft het Titus Brandsma Museum haar deuren definitief gesloten. De museale aspiraties zijn in Bolsward inmiddels door CHC ‘De Tiid’ overgenomen. Daarnaast heeft het ADRKF sinds de sluiting van het TBM in haar Expositieruimte ook een aparte hoek met vitrines over het leven van pater Titus ingericht. Door deze krachtenbundeling wordt het gedachtegoed van de op 15 mei 2022 in Rome heilig verklaarde pater Titus Brandsma beter gewaarborgd.

De Stichting Archief- en Documentatiecentrum voor R.K. Friesland is op 1 mei 1984 ontstaan uit een particulier initiatief. 

Doelstelling

De stichting stelt zich ten doel het verzamelen, inventariseren en catalogiseren van alle mogelijke documentatie en archieven welke betrekking hebben op het katholieke leven in Friesland. Een belangrijk onderdeel daarvan is de geschiedenis en de cultuur van de r.k. kerk en haar parochies. De doelstelling van de Stichting gaat mede uit naar het aanleggen en onderhouden van een bestand van uit Friesland afkomstige religieuzen en de religieuzen die in de parochies werkzaam (geweest) zijn. Tevens wordt een bibliotheek opgebouwd met betrekking tot het bovenstaande en worden contacten uitgewisseld, een en ander in de ruimste zin van het woord. U kunt ons steunen door uw gift over te maken op bankrekeningnummer 2964.70.090 t.n.v. Archief RK Friesland te Bolsward.

Wat wordt er voor de toekomst bewaard?

  • Foto’s en andere gegevens van r.k. verenigingen en instanties
  • Archieven van r.k. verenigingen, scholen en instanties (geen parochiearchieven)
  • Bidprentjes en devotieprentjes
  • Bid-, wijding-, jubilea- en professieprentjes van priesters en religieuzen, alsmede foto’s
  • Overlijdensadvertenties en rouwbrieven
  • Krantenknipsels en artikelen welke betrekking hebben op katholiek Friesland
  • Katholieke Illustraties (ingebonden)
  • Kerk- en andere r.k.-boeken; communieplaten e.d.
  • Devotionalia, zoals rozenkransen, wijwaterbakjes, beeldjes, medailles, kruisbeelden, etc.
  • Boeken, brochures, foto’s en documentatiemateriaal (schriftelijk of digitaal) die betrekking hebben op de geschiedenis van r.k. Friesland, de Friese r.k.-parochies en de geestelijkheid

Alle materialen hierboven genoemd ontvangen wij graag van U in ons Archief, Grote Dijlakker 12, 8701 KV te Bolsward!!

error: Content is protected !!
Scroll naar boven