Stichting Archief- en Documentatiecentrum voor R.K. Friesland

Bestuur

Samenstelling Bestuur Stichting Archief- en Documentatiecentrum R.K. Friesland

Het Bestuur komt gemiddeld zo’n vier à vijf keer per jaar bij elkaar. Naast financiële zaken wordt in die vergaderingen de inkomende en uitgaande post behandeld en wordt er onder andere gesproken over nieuwe schenkingen. Indien er bijzondere ontwikkelingen zijn, komt het bestuur vaker bijeen.

voorzitter C.C.H. van Eijden-de Bruyn, Hoornsterzwaag
secretaris H. Nota, St. Nicolaasga
penningmeester R. Wierdsma, Sneek
vice-voorzitter M. van der Werf-van der Meulen, Franeker
2e secretaris N. van der Werf, Rauwerd
2e penningmeester R.F. de Wolff, Irnsum
Lid P.J.M. Postma, Franeker
error: Content is protected !!
Scroll naar boven