Stichting Archief- en Documentatiecentrum voor R.K. Friesland

Stichting Archief- en Documentatiecentrum voor R.K. Friesland

Titus Brandsma Museum

"Waard om bewaard te blijven"

Bestuur en medewerkers

Samenstelling Bestuur Stichting Archief- en Documentatiecentrum R.K. Friesland

Het Bestuur komt gemiddeld zo’n vier à vijf keer per jaar bij elkaar. Naast financiële zaken wordt in die vergaderingen de inkomende en uitgaande post behandeld en wordt er onder andere gesproken over nieuwe schenkingen. Indien er bijzondere ontwikkelingen zijn, komt het bestuur vaker bijeen.

voorzitter Henk Nota, Nes (Ameland)
secretaris Nico van der Werf, Rauwerd
penningmeester Rein Wierdsma, Sneek
vice-voorzitter Minke van der Werf-van der Meulen, Franeker
2e secretaris Piet Postma, Franeker
2e penningmeester Rein de Wolff, Irnsum
Leden Jelle Brouwer, Bolsward
Ben Kortendijk, Bolsward
Nico van der Werf, Rauwerd
Medewerkers Anke Bootsma-Altenburg, Franeker;
Theo Huitema, Oudehaske
Jan Ate Mulder, Sneek
Henk Nota, Nes (Ameland)
Piet Postma, Franeker
Peter Siemensma, Bolsward
Ago en Minke van der Werf-van der Meulen, Franeker
error: Content is protected !!
Scroll naar boven