Stichting Archief- en Documentatiecentrum voor R.K. Friesland

ADRKF - Bolsward


Vul de velden in waarop u wilt zoeken (een deel van de naam is ook mogelijk)

Achternaam : (zonder tussenvoegsel)
Voornaam :
Tussenvoegsels :
Geboortedatum : (dd-mm-jjjj)
Geboorteplaats :
Datum overlijden : (dd-mm-jjjj)
Plaats overlijden :
Begraven/Crematie te :
Persoonsnummer :


Het ADRKF bezit gegevens van ruim 50.000 overleden R.K.-personen afkomstig uit Friesland. Bij een zoekactie wordt ook gezocht op de achternaam/voornaam van de partner, zodat de lijst ook andere achternamen kan bevatten. U kunt zoeken op (een deel van) de achternaam en/of voornaam en/of geboortedatum/plaats en/of datum/plaats overlijden en/of de plaats van begraven. Behalve van de bidprentjes kunnen de persoonsgegevens ook afkomstig zijn van de rouwbrief en/of de overlijdensadvertentie van die persoon. Onder “Meer info” is te lezen welke documenten van die persoon bij ons aanwezig zijn. De scan van de advertentie of rouwbrief is, indien vermeld, via de website meteen te bekijken. Mocht u correcties of aanvullingen op de door ons getoonde gegevens willen doorgeven: heel graag! U kunt dit mailen naar info@archiefrkfriesland.nl, het liefst met opgave van het persoonsnummer.

Voor toezending van een kopie of scan van een bidprentje, rouwbrief of overlijdensadvertentie kunt u contact opnemen met het Archief- en Documentatiecentrum voor R.K. Friesland. De kosten bedragen € 2,50 per kopie of scan, exclusief verzendkosten.
Graag in geval van bestellingen (of andere correspondentie) van de betreffende personen de persoonsnummers vermelden. (Nadat u uw opdracht kenbaar heeft gemaakt, zullen de kopieën of scans van de aangegeven bidprentjes, rouwbrieven en of overlijdensadvertenties aan u worden toegezonden, met daarbij de informatie hoe – en hoeveel – u dient te betalen)
  Voor toezending van een kopie of scan van een bidprentje, rouwbrief of overlijdensadvertentie kunt u contact opnemen met het Archief- en Documentatiecentrum voor R.K. Friesland. De kosten bedragen € 2,50 per kopie of scan, exclusief verzendkosten. Graag in geval van bestellingen (of andere correspondentie) van de betreffende personen de persoonsnummers vermelden. (Nadat u uw opdracht kenbaar heeft gemaakt, zullen de kopieën of scans van de aangegeven bidprentjes, rouwbrieven en of overlijdensadvertenties aan u worden toegezonden, met daarbij de informatie hoe – en hoeveel – u dient te betalen)  
error: Content is protected !!
Scroll naar top