Vul de velden in waarop u wilt zoeken (een deel van de naam is ook mogelijk)
  Achternaam :
Voornaam :
Geboorte datum : (dd-mm-jjjj)
Geboorteplaats :
Datum overlijden : (dd-mm-jjjj)
Plaats overlijden :
Begraven te :
  Voor toezending van een kopie of scan van een bidprentje, rouwbrief of overlijdensadvertentie kunt u contact opnemen met het Archief- en Documentatiecentrum voor R.K. Friesland. De kosten bedragen € 2,50 per kopie of scan, exclusief verzendkosten. Graag in geval van bestellingen (of andere correspondentie) van de betreffende personen de persoonsnummers vermelden. (Nadat u uw opdracht kenbaar heeft gemaakt, zullen de kopieën of scans van de aangegeven bidprentjes, rouwbrieven en of overlijdensadvertenties aan u worden toegezonden, met daarbij de informatie hoe – en hoeveel – u dient te betalen)  
error: Content is protected !!
Scroll naar top