Stichting Archief- en Documentatiecentrum voor R.K. Friesland

Stichting Archief- en Documentatiecentrum voor R.K. Friesland

Titus Brandsma Museum

"Waard om bewaard te blijven"

Boeken bestellen

375 Jaar St. Clemens Ameland
Auteur : Henk Nota (pr.)
Uitgever : Ameland Pers Uitgeverij, 2021
Bibl. gegevens : ca. 200 blz.; geïllustreerd met diverse afbeeldingen; 30 cm.
Inhoud : Geschiedenis 375 jaar St. Clemensparochie op Ameland.
Prijs : € 30,00 exclusief verzendkosten, bestellen is alleen mogelijk d.m.v. een mailtje te sturen naar h.nota@knid.nl

 


Een vergeten leger (UITVERKOCHT)

Auteur : Henk Nota (pr.)
Uitgever : Bolsward, Archief-en Documentatiecentrum voor R.K. Friesland, 2020
Bibl. gegevens : 132 blz., geïllustreerd met ruim 200 zwart/wit- en kleurenfoto’s, 30 cm.
Inhoud : De geschiedenis van de Friese Zouaven in het leger van de pauselijke soldaten in de periode 1860-1870.
Prijs : € 22,50 exclusief (€ 26,90 inclusief) verzending

 


H. Clemenskerk te Nes op Ameland

Auteur : Henk Nota (pr.)
Uitgever : Bolsward, Archief-en Documentatiecentrum voor R.K. Friesland, 2018
Bibl. gegevens : 123 blz., geïllustreerd met 250 zwart/wit- en kleurenfoto’s, 24 cm.
Inhoud : Geschiedenis van de parochie H. Clemens in vogelvlucht, de bouw van de door architect Pierre Cuypers ontworpen neo-gotische kerk met daarbij een uitgebreide beschrijving van zowel het in- als exterieur van de kerk, de verwoestende brand van februari 2013 en de gehele wederopbouw met eveneens een beschrijving van het moderne en bijzonder kunstzinnige interieur en de inventaris.
Prijs : € 19,50 inclusief verzending

 


Titus Brandsma onder ons

Auteur : Henk Nota (pr.)
Uitgever : Bolsward, Archief-en Documentatiecentrum voor R.K. Friesland, 2003
Bibl. gegevens : met literatuuropgaven; 129 blz.; geïllustreerd; met twee bijlagen (stamboom + kwartierstaat Titus Brandsma)
Inhoud : Een beschrijving van leven en werk van de r.k. geestelijke Titus Brandsma (1881-1942)
Prijs : € 19,50 inclusief verzending


De kloosters en communiteiten in Friesland vanaf 1580

Auteur : Henk Nota, pr.
Uitgever : Bolsward, Archief- en Documentatiecentrum voor R.K. Friesland, 1994
Bibl. gegevens : 132 blz;. 25 cm; met kloosterkaart van Friesland
Inhoud : Het boek bevat informatie over de kloosters en de religieuze communiteiten in Friesland na de Reformatie en gegevens over de werkzaamheden die van daaruit werden verricht.
Prijs : € 15,00 inclusief toezending.


Geschiedenis van Onze Lieve Vrouw van Sevenwouden te Bolsward

Auteur: Henk Nota, pr.
Uitgever: Bolsward, Archief- en Documentatiecentrum voor R.K. Friesland, 2009
Bibl. gegevens: 78 p. ; geïllustreerd; 24 cm ; met voetnoten en literatuuropgaven.
Inhoud: Beschrijving van de cultuur, devotie en andere facetten van een houten beeld van Maria met kind, dat op diverse plaatsen in Bolsward heeft gestaan en momenteel nog steeds in de r.k. St. Franciscuskerk aanwezig is en bezocht en vereerd wordt.
Prijs: € 15,00 (incl. verzending)


Genealogie familie Gerben Pieters de Jong van Ameland (UITVERKOCHT)

Auteur : Henk Nota (pr.)
Uitgever : Bolsward, Archief-en Documentatiecentrum voor R.K. Friesland, 2019
Bibl. gegevens : 330 p. ; 30 cm; met veel familiefoto’s
Inhoud : Een groot dik boek met veel persoonsgegevens van de RK-families De Jong op Ameland
Prijs : € 30,00 inclusief verzending


Inventaris Familiearchief Titus Brandsma

Auteur : Henk Nota (pr.)
Uitgever : Bolsward, Archief-en Documentatiecentrum voor R.K. Friesland, 2019
Bibl. gegevens : 160 p. ; 30 cm; met diverse afbeeldingen
Inhoud : een beschrijving van alle in het familiearchief Titus Brandsma aanwezige brieven, ansichtkaarten, boeken, foto’s en gedichten
Prijs : € 15,00 inclusief verzending


Bestellen van de boeken geschiedt door het overmaken van de prijs van het boek naar IBAN NL29 RABO 0143 1780 32 t.n.v. Archief- en Doc.centrum voor RK Friesland, onder vermelding van de titel van het gewenste boek en uw adresgegevens. Het boek wordt binnen vier weken dan automatisch toegezonden. Het is wel prettig wanneer u voor de zekerheid ons nog even een mailtje stuurt m.b.t. deze bestelling (info@archiefrkfriesland.nl).

error: Content is protected !!
Scroll naar boven