Stichting Archief- en Documentatiecentrum voor R.K. Friesland

Stichting Archief- en Documentatiecentrum voor R.K. Friesland

Titus Brandsma Museum

"Waard om bewaard te blijven"

Bidprentjes

Het ADRKF bezit gegevens van ruim 50.000 overleden R.K.-personen afkomstig uit Friesland.U kunt die persoonsgegevens HIER opvragen. Bij een zoekactie wordt ook gezocht op de achternaam/voornaam van de partner, zodat de lijst ook andere achternamen kan bevatten. U kunt zoeken op (een deel van) de achternaam en/of voornaam en/of geboortedatum/plaats en/of datum/plaats overlijden en/of de plaats van begraven.
Behalve van de bidprentjes kunnen de persoonsgegevens ook afkomstig zijn van de rouwbrief en/of de overlijdensadvertentie van die persoon. Onder “Meer info” is te lezen welke documenten van die persoon bij ons aanwezig zijn. De scan van de advertentie of rouwbrief is, indien vermeld, via de website meteen te bekijken.
Mocht u correcties of aanvullingen op de door ons getoonde gegevens willen doorgeven: heel graag!
U kunt dit mailen naar info@archiefrkfriesland.nl, het liefst met opgave van het persoonsnummer.

Bibliotheek
De bibliotheek van het Archief- en Documentatiecentrum voor R.K. Friesland is een zogenaamde presentiebibliotheek. Dat wil zeggen dat de boeken aanwezig zijn ter inzage, maar NIET uitgeleend worden. U kunt de boeken bekijken en eventueel de inhoud (deels) overnemen. Als U aangeeft welk boek U in wilt zien, dan wordt dit door de aanwezige bibliothecaris ter plaatse aan U verstrekt.
De catalogus van onze bibliotheek bevat op dit moment zo’n 5500 titels, en wel over Friesland, R.K. Friesland, R.K. Nederland en de R.K. Kerk in het algemeen. De boeken staan bij ons in de kast volgens onderstaande rubrieken, met tussen haakjes erachter het huidige aantal exemplaren: Kerkboeken (2265), Historie (1385), Pastoraal (525), Personen (435), Onderwijs & Opvoeding (180), Tijdschriften (116), Naslagwerken (40), Zangbundels (135), Genealogie (165), Kunst (107), Missie (40).
Uiteraard ontvangen wij regelmatig nieuwe schenkingen en wijzigen de aantallen zich haast per week. Mocht u over voor ons geschikte boeken beschikken die u niet meer gebruikt, dan houdt het ADRKF zich aanbevolen deze van u over te nemen en een plaats te geven in haar bibliotheek.
Fotoarchief

Het ADRKF beschikt over duizenden historische afbeeldingen (foto’s en prentbriefkaarten) met betrekking tot R.K. Friesland. De foto’s zijn geordend en genummerd per parochie en verdeeld over de volgende rubrieken: Kerkgebouwen; Overige gebouwen; Pastoors en kapelaans; Parochiezonen en dochters; Scholen; Kerkhoven; Verenigingen en groepen; Parochianen; Diversen. Ruim 600 afbeeldingen van ons Fotoarchief zijn gescand en met beschrijving te bekijken op de website. Per afbeelding is, indien van toepassing, zoveel mogelijk aangegeven of er meer (niet-gescande) exemplaren over hetzelfde onderwerp in de verzameling aanwezig zijn. Door de foto’s op de website te bekijken krijgt u alvast een aardige indruk van wat het ADRKF zoal aan afbeeldingen bewaart. Wilt u meer of alle foto’s zien? Kom dan een keer persoonlijk langs in Bolsward.

Religieuzen
In 1984 is het ADRKF begonnen met het verzamelen van namen en gegevens van alle religieuzen die uit Friesland afkomstig zijn. Daar is later de informatie bijgekomen van de religieuzen die in Friesland werkzaam zijn geweest of daar nu nog werkzaam zijn. Het totale religieuzenbestand bevat ca. 5600 namen. Uiteraard is zo’n personenarchief nooit helemaal volledig en zijn we nog steeds op zoek naar aanvullingen. Om reden van privacy is ervoor gekozen alleen nadere gegevens te tonen van religieuzen die meer dan 100 jaar geleden zijn geboren en/of van hen waarvan ons bekend is dat ze zijn overleden. Mochten er fouten staan in de getoonde informatie, heeft u aanvullende wetenswaardigheden (of zelfs foto’s die wij mogen gebruiken) of heeft u bezwaren tegen publicatie van bepaalde gegevens op internet, neemt u dan even contact op met ons Documentatiecentrum door HIER te klikken. Gegevens van religieuzen die niet op internet te zien zijn, kunnen wel worden bekeken in ons kantoor te Bolsward. Daarnaast kunt u een verzoek indienen om complete lijsten of een kopie van de (eventueel niet op internet getoonde) persoonskaart toe te sturen. U ontvangt dan afdrukken in zwart-wit op A-4 formaat. De kosten zijn € 2,50 per exemplaar, exclusief verzendkosten.
error: Content is protected !!
Scroll naar boven