Stichting Archief- en Documentatiecentrum voor R.K. Friesland

Stichting Archief- en Documentatiecentrum voor R.K. Friesland

Titus Brandsma Museum

"Waard om bewaard te blijven"

Donateur worden

Het Archief- en Documentatiecentrum voor R.K. Friesland is zeer afhankelijk van de financiële steun van donateurs. Alleen dank zij hen kan het centrum haar werk blijven doen.

Als U het ook belangrijk vindt om de historie van het “Rijke Roomse Leven in Friesland” voor het nageslacht te bewaren, word dan donateur.

Al voor € 20,00 per jaar kunt U ons steunen. Uiteraard is een hoger bedrag ook welkom.
Maak uw bijdrage over op de bankrekening NL29 RABO 0143 1780 32 t.n.v. Archief- en Documentatiecentrum voor R.K. Friesland te Bolsward.

Over door ons ontvangen schenkingen is geen schenkingsrecht verschuldigd, omdat wij een Culturele Anbi-stichting zijn. Dat betekent dat u een extra aftrekpost voor de inkomstenbelasting krijgt bij een schenking. Het ADRKF is geregistreerd onder nummer 8102.57.944.

Als tegenprestatie ontvangt U o.a. (meestal in de maand mei) ons jaarlijkse Informatiebulletin.

Om donateur te worden vult U onderstaand formulier in en klikt U op VERSTUUR.
U ontvangt dan zo spoedig mogelijk een bevestiging en aanvullende informatie van ons.

Alvast hartelijk dank voor Uw aanmelding!

error: Content is protected !!
Scroll naar boven