Stichting Archief- en Documentatiecentrum voor R.K. Friesland

Stichting Archief- en Documentatiecentrum voor R.K. Friesland

Titus Brandsma Museum

"Waard om bewaard te blijven"

Hulp bij het zoeken

Hulp bij het zoeken van religieuzen

U kunt kiezen voor het invullen van één van de acht zoekrubrieken of voor een combinatie
van meer. Minimaal dient u drie letters in te geven om op te zoeken. Alle gevonden namen,
waar een combinatie van die letters in voorkomen, worden in een lijst geplaatst.
In verband met de privacy worden niet alle personen van die lijst getoond.

Achternaamgeef de achternaam of een deel daarvan; bij samengestelde achternamen beslist geen voorvoegsels intypen, dus bij ‘Van der Veer’ alleen ‘Veer’, bij ‘De Jong’ alleen ‘Jong’, enz.
Voornaamgeef de voornaam (roepnaam of een van de doopnamen) of een deel daarvan
Kloosternaamgeef de naam die als religieuze is aangenomen of een deel daarvan
Soort religieuzekies hier uit de lijst ‘pater’, ‘zuster’, enz.
Congregatiekies hier uit de lijst een orde of congregatie
Parochiekies hier uit de lijst een parochie waaruit de te zoeken persoon afkomstig is
Werkzaam alsKies hier uit de lijst een functie (bijv. pastoor) om een selectie te maken
Werkzaam teKies hier uit de lijst een plaats in Friesland waar de gezochte persoon of werkzaam is of was.

Zoeken in overige databestanden

Net als bij het zoeken naar religieuzen geldt dat bij het zoeken in bidprentjes en andere bestanden er volstaan kan worden met minimaal 3 ingevulde tekens in een veld. Echter hoe meer u in vult hoe beter er gezocht wordt en er minder treffers getoond worden.

error: Content is protected !!
Scroll naar boven