Stichting Archief- en Documentatiecentrum voor R.K. Friesland

Links worden in een nieuw venster of tabblad geopend.

Algemene R.K. websites ( Heeft u ook een interessante link? Stuur ons een mailtje.)

ADRKF (powerpointpresentatie)
ADRKF op Facebook
Alde Fryske Tsjerken
Bidprentjesbank
Bisdom Groningen-Leeuwarden
Bisschop Mollerstichting
Erfgoed Kloosters St. Agatha
Friezenkerk
HeiligenNet
Jong Katholiek
Katholiek Gezin
Katholiek Nieuwsblad
KBO-Friesland
KDC-Nijmegen
KRO
Orden en congregaties
Solidair Friesland
Stichting Siardus
T.Brandsma Museum Bolsward

Friese R.K.-Parochies ( Heeft u ook een interessante link? Stuur ons een mailtje.)

Ameland
Bakhuizen
Balk
Bergum
Blauwhuis
Bolsward
Dokkum
Drachten
Dronrijp
Franeker
Frederiksoord
Gorredijk
Harlingen
Heeg
Heerenveen
Irnsum
Joure
Leeuwarden
Lemmer
Makkum
Oosterwierum
Oosterwolde
Roodhuis
Schiermonnikoog
Sloten
Sneek
St. Annaparochie
St. Nicolaasga
Steggerda
Terschelling
Warga
Wijtgaard
Witmarsum
Wolvega
Workum
Woudsend

Friese R.K.-Families ( Heeft u ook een interessante link? Stuur ons een mailtje.)

Aalsum, van
Altenburg
Alves
Andringa
Balen, van
Berg, van den
Berndes (via Index)
Bijvoets (Wymbritseradeel)
Boekema
Bouma (o.a. Joure)
Brattinga
Brinkman
Brouwer
Bruin, de (o.a. Harlingen)
Bruning
Dames
Deden
Dijkstra
Dijkstra (Franeker, Leeuwarden)
Drost (Harlingen)
Ettema
Ferwerda
Fransen
Funcke
Galama / Galema
Graat (Franeker)
Hettinga
Hoffman
Hooghiemstra
Huisman (via Index MARS)
Huitema
IJdema
IJedema
IJsselmuiden
Jonge, De
Jongma
Jordan
Kingma
Klaver, De
Kolk, van der
Kuhlmann
Laagland
Lampe
Langhout
Lienesch
Lunter
Lycklama a Nijeholt
Lycklama a Nijeholt (fotoalbum)
Meer, van der
Melcher[t]s (Gaasterland)
Metz
Mous
Muller (via Index)
Orie
Overdijk
Posthumus
Postma (Irnsum)
Rauwerda
Schaper (Gaasterland)
Schweigmann
Siemensma/Siemonsma
Siemonsma
Silvius
Sonsma (Gaasterland)
Stallinga (Bolsward)
Steenstra
Steneker
Stornebrink
Tel
Terpstra (Wijtgaard, Warga e.o.)
Terwisscha van Scheltinga
Veldman/Veltman
Veldmans
Vliegendehond
Vossenberg
Walta (Workum)
Weide, van der (Bolsward)
Wetting
Wielinga (Sneek)
Witte
Wolff, de
Ydema
Yedema
Yntema
Zee, van der (Wymbritseradeel)
Zijlstra
Zwaga
error: Content is protected !!
Scroll naar top