Stichting Archief- en Documentatiecentrum voor R.K. Friesland

Stichting Archief- en Documentatiecentrum voor R.K. Friesland

“Waard om bewaard te blijven”

Religieuzen in Friesland (vanaf 1580)

In 1984 is het ADRKF begonnen met het verzamelen van namen en gegevens van alle religieuzen die uit Friesland afkomstig zijn. Daar is later de informatie bijgekomen van de religieuzen die in Friesland werkzaam zijn geweest of daar nu nog werkzaam zijn.
Het totale religieuzenbestand bevat ca. 5600 namen. Uiteraard is zo’n personenarchief nooit helemaal volledig en zijn we nog steeds op zoek naar aanvullingen.
Om reden van privacy is ervoor gekozen alleen nadere gegevens te tonen van religieuzen die meer dan 100 jaar geleden zijn geboren en/of van hen waarvan ons bekend is dat ze zijn overleden.
Mochten er fouten staan in de getoonde informatie, heeft u aanvullende wetenswaardigheden (of zelfs foto’s die wij mogen gebruiken) of heeft u bezwaren tegen publicatie van bepaalde gegevens op internet, neemt u dan even contact op met ons Documentatiecentrum door HIER te klikken.

Gegevens van religieuzen die niet op internet te zien zijn, kunnen wel worden bekeken in ons kantoor te Bolsward. Daarnaast kunt u een verzoek indienen om complete lijsten of een kopie van de (eventueel niet op internet getoonde) persoonskaart toe te sturen.
U ontvangt dan afdrukken in zwart-wit op A-4 formaat. De kosten zijn € 2,00 per exemplaar, exclusief verzendkosten. Zoek naar verdere gegevens in het religieuzenarchief.

error: Content is protected !!
Scroll naar top