Stichting Archief- en Documentatiecentrum voor R.K. Friesland

Stichting Archief- en Documentatiecentrum voor R.K. Friesland

Titus Brandsma Museum

"Waard om bewaard te blijven"

Titus Brandsma museum

Fusie van de Stichtingen ADRKF en TBM

De Stichting Titus Brandsma Museum Bolsward (TBM) en de Stichting Archief- en Documentatiecentrum voor RK Friesland (ADRKF) hebben de krachten gebundeld. Beide Bolswarder stichtingen zijn per 1 januari 2023 gefuseerd. De Stichting ADRKF is de voortzettende stichting. Zij is o.a. in het bezit van het waardevolle Familiearchief Titus Brandsma. Vanuit het bestuur van de voormalige Stichting TBM hebben drie leden zitting genomen in het huidige bestuur van het ADRKF, de overige bestuursleden van de Stichting TBM hebben hun bestuursfunctie beëindigd.

Eind 2020 heeft het Titus Brandsma Museum haar deuren definitief gesloten. De museale aspiraties zijn in Bolsward inmiddels door CHC ‘De Tiid’ overgenomen. Daarnaast heeft het ADRKF sinds de sluiting van het TBM in haar Expositieruimte ook een aparte hoek met vitrines over het leven van pater Titus ingericht. Door deze krachtenbundeling wordt het gedachtegoed van de op 15 mei 2022 in Rome heilig verklaarde pater Titus Brandsma beter gewaarborgd.

Website Titus Brandsma museum

De website van het Titus Brandsma museum wordt niet meer bijgehouden maar kunt u hier nog vinden

Familiearchief Titus Brandsma

Hieronder een pdf bestand met alle informatie over het familiearchief van Titus Brandsma.

error: Content is protected !!
Scroll naar boven