Stichting Archief- en Documentatiecentrum voor R.K. Friesland

Stichting Archief- en Documentatiecentrum voor R.K. Friesland

“Waard om bewaard te blijven”

Zoekplaatje

Het ADRKF beschikt over tientallen foto’s, waarvan niet bekend is welke personen het betreft, en waar en wanneer de foto’s gemaakt zijn. Zeker is, dat vele daarvan met Friesland te maken hebben. Dit is af te leiden uit de namen en gegevens van de fotografen die vaak onderop of op de achterkant van de foto zijn vermeld. Wij roepen daarom de hulp in van bezoekers van onze website, om indien mogelijk ons nadere informatie over de personen op die foto’s te verstrekken. Deze gegevens kunnen dan o.a. weer door ons worden benut voor het religieuzenarchief (te vinden bij het item Religieuzen). Door in het overzicht op een foto te klikken wordt de foto vergroot getoond. Heeft u informatie over de betreffende persoon of personen neem dan hier contact met ons op onder vermelding van fotonummer, beginnend met nn-, zichtbaar onder de foto.


kopie_van_kramerfoto_wie-nr.1_(large).jpg: Wie (her)kent (waarschijnlijk Friese r.k.-) personen van deze afbeelding?kopie_van_kramerfoto_wie-nr.2_(large).jpg: Wie (her)kent (waarschijnlijke Friese rk-) personen op deze afbeelding?kramerfoto1.jpg:
kramerfoto2.jpg: nn-001: Foto van een onbekende priester, dezelfde als bij foto nn-003nn-002: Foto van een onbekende persoon.
nn-003: foto van een onbekende priester (dezelfde persoon als bij foto nn-001), gemaakt bij fotograaf M.A.J. van Bommel te Utrecht.nn-004.jpg: Foto van een onbekende priesternn-006.jpg:
nn-007: Foto van een onbekende persoon, gemaakt bij fotograaf Albert Greiner te Amsterdam.nn-008.jpg: nn-009: Foto van een onbekende persoon.
nn-010: Foto van een onbekende persoon.nn-011: Foto van een onbekende persoon, gemaakt bij fotograaf D.W.J. van Winsheim te Utrecht.nn-012: Afbeelding van een onbekende priester, gemaakt door A. van Beurden - hoffotograaf Eindhoven
nn-012b: Bij het Augustijnenklooster te Witmarsum, achter v.l.n.r.: kapelaan Jan Haak (1e), kapelaan Antoon Veldhuizen (8e); vooraan v.l.n.r.: pastoor Piet Graafsma, pastoor/deken Theodorus Holtmann, bisschop Joseph Lemmens van Roermond, mgr. Frans Jozef Feron (ook van Roermond) en pastoor Gerardus de Geus. Wie kent de anderen?nn-013: Foto van een onbekende persoon, gemaakt bij fotograaf Gebr. Cordes - Bolsward, Sneek. Met achterop o.a. een vignet "Handel en Nijverheid, Bolsward - 1881".nn-014: Foto van een onbekende Franciscaan.
nn-015: Foto van een onbekende persoon; gemaakt te Heerenveen door fotograaf H.P.E. de la Roche Busénn-016 : Foto van een onbekende priester, gemaakt door C.J.L Vermeulen, Den Haag-Amsterdam-Utrechtnn-017.jpg:
nn-018.jpg: nn-019: Foto van een onbekende persoon.nn-020 : Foto van een onbekende priester, gemaakt door F.W. Deutmann te Amsterdam
nn-021: Foto van een onbekende persoon, gemaakt bij fotograaf Obbema te Sneek. Het zou Petrus van Beurden kunnen zijn, kapelaan te Sneek van 1897 tot 1903.nn-022: Foto uit ca. 1885-1898 van een onbekende persoon, gemaakt bij fotograaf A.Visser Jzn te Franeker.nn-023 : foto van een onbekende jonge franciscaan
nn-025: Foto uit ca. 1863-1875 van een onbekende wereldheer, gemaakt bij fotograaf Georges te Utrecht, Vrouw Juttestraat 344.nn-026: Foto van een onbekende persoon, gemaakt bij fotograaf K.Kuipers te Workum.nn-027: Foto van een onbekende persoon, gemaakt bij fotograaf J.C.Reesinck te Zutphen.
nn-029.jpg: nn-031: Foto uit atelierperiode ca. 1923-1951 (overlijden fotograaf) van een pater kapucijn (?), gemaakt bij de Fa. Van Kampen & Zn. te Noordwijk.nn-032: Foto van een onbekende wereldheer (een pastoor met kazuifel en stola), een kelk met een vreemd ornament en een neogotisch altaar.
nn-033: Foto van een onbekende geestelijke in soutane met leren (!) riem, borststuk.nn-034.jpg: Foto van een onbekende wereldheernn-036: Foto van een onbekende persoon, gemaakt door fotograaf James Bacon & Sons te Newcastle
nn-037: Foto van een onbekende wereldheer met kapelaanshoed.nn-039: Foto van een onbekende persoon, gemaakt bij de N.V. Eelsingh te Zwolle.nn-040: Foto van een onbekende Augustijn.
nn-041: Foto uit de periode 1916-1951 van een onbekende Franciscaan, gemaakt door fotograaf R.L.Elzinga te Bolsward.nn-042: Foto van na 1895 van een onbekende persoon, gemaakt bij fotograaf L. van der Feer, Bothniakade te Sneek.nn-043a: Foto van een onbekende persoon.
nn-044.jpg: Foto onbekend persoon. nn-045: Foto uit periode 1913-1965 (overlijden fotograaf) van een onbekende persoon, gemaakt bij fotograaf M.A.J. van Bommel te Utrecht.nn-047: Foto van een onbekende persoon.
nn-048.jpg: nn-049.jpg: nn-051: Mogelijk ene G. van Os? Foto op briefkaart afgedrukt van Firma J. Pfeifer (D. Häfner) te München.
nn-052: Foto uit ca. 1880-1885 van een onbekende wereldheer.nn-054: Foto van een onbekende persoonnn-056: Foto uit ca. 1900 van een onbekende persoon, gemaakt bij fotograaf G. Middendorp te Hilversum.
nn-057.jpg: nn-058: Foto van een onbekende zuster, gemaakt bij fotograaf De Jong - Leeuwarden, Heerenveen, Sneek.nn-059: Foto van een onbekende zuster (mogelijk een karmelietes), gemaakt bij fotograaf Strüppert & Van Duyl te Leeuwarden.
nn-060: Foto uit periode 1885-1890 van een onbekende zuster (mogelijk een franciscanes), gemaakt bij fotograaf Pierre Weijnen te Den Bosch. nn-062: Foto van een onbekende zuster, mogelijk een karmelietes.nn-063: Foto van een onbekende zuster van de Zusters van Liefde te Tilburg die werkzaam was in Leeuwarden, gemaakt bij fotograaf "Schmidlin" te Tilburg.
nn-064: Foto van een onbekende zuster, gemaakt door Jos Weijnen, Maastricht, ca. periode 1895-1920nn-065.jpg: Afbeelding van een onbekende zuster die mogelijk iets met RK Friesland te maken heeftnn-066 foto van mogelijk een zuster afkomstig uit de Friese rk-familie Jorna
nn-068.jpg: nn-068a: Foto van een onbekende persoon, mogelijk kapelaan te Workumnn-069 Foto van een onbekende persoon, gemaakt bij fotograaf Jos Geominy te Venlo, gedateerd 4 oktober 1912
nn-70: Foto van een onbekende persoon, gemaakt door fotograaf A. Willman te Buffalo New York (U.S.A.)nn-071: mogelijk een pater franciscaan afkomstig uit Friesland of die in Friesland werkzaam is geweestnn-073: Foto van een onbekende pater, vermoedelijk een pater Augustijn, achterop de foto staat het jaartal 1945, mogelijk werkzaam geweest te Witmarsum
nn-074: Afbeelding van een onbekende priestermissionaris met kruisbeeld.nn-075: foto van Th. M. Staas (na 1873), Photograaf van Z.M. den Koning der Nederlanden; Firma Fuchs, Leeuwarden, Willemskade Zuidzijde Let. W 1nn-077: foto van een onbekende persoon
nn-078: foto van waarschijnlijk de geestelijk raadsman van zangvereniging St. Caecilia, gemaakt door Foto Obbema te Sneeknn-79: Uit de nalatenschap van de Friese fam. Wartna-Bouma. Fotograaf J.F. Hulk, Amsterdam. Achterop staat als tekst geschreven: \"Gedenkt Uwen Welnemende Vriend Bolsward 24 februari 1868 vertrokken\"nn-80: Uit de nalatenschap van de Friese fam.Wartna-Bouma. Fotograaf Jakob de Vries Gzn, Harlingen. Foto van een onbekende priester.
nn-082 Onbekende wereldheer, achterop de foto een stempel van Foto "Lux"- Appingedamnn-084, foto van een onbekende priester; gemaakt door fotograaf P. Koene (voorheen L.J. Cordes) - Sneeknn-085: Afbeelding van een onbekende pater Augustijn, gemaakt door fotograaf Joh.J.F. Hubers, Nieuwstraat te Groenlo
nn-086: Afbeelding van een onbekende priester, gemaakt door fotograaf Joh. J.F. Hubers, Nieuwstraat te Groenlo.nn-087: Afbeelding van een onbekende priesternn-088: Afbeelding van een onbekende priester
nn-089: Afbeelding van twee onbekende jonge priesters, met achterop geschreven "Bemelen 1935".nn-090: Afbeelding van een onbekende priesternn-091: Afbeelding van een onbekende priester.
nn-092: Afbeelding van een onbekende priesternn-093: Afbeelding van een onbekende priester, met achterop een gebed geschreven en ondertekend met `Hoek van Holland 17 dec.1917`.nn-094: Afbeelding van twee onbekende priesters
nn-095: Afbeelding van een onbekende priesternn-096.jpg: Afbeelding van een onbekende priester, te zien op een foto van het r.k. zangkoor St. Caecilia van Harlingen b.g.v. het 40-jarig jubileum van hun directeur, dhr. B.J. Leemkoel. Mogelijk is dit kapelaan J.H.A. Frank (?) die van 1909-1918 in de parochie van Harlingen assisteerde.nn-097.jpg: Afbeelding van een onbekende priester. Acherop de foto stond: "pastoor Joannes Veltman", maar die is in 1820 overleden en toen kon men nog niet van zulke foto's maken.
nn-098.jpg: Achterop de briefkaartfoto staat met potlood geschreven "broeder Veldboer", maar verdere gegevens ontbreken. Wie kent deze broeder en heeft meer info?nn-100.jpg: Afbeelding van een onbekende pater Franciscaan, mogelijk werkzaam in Bolsward. Mogelijk pater Bart van den Barselaar?nn-202.jpg:
error: Content is protected !!
Scroll naar top